Google Adsense

KURUMSAL İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

Ülkemizin sosyal, ekonomik ve sağlıklı iletişim koşullarında Cansu Bülbül İnşaat Tadilat Dekorasyon markası tarafından belirlenen ilke ve faydalar çerçevesindeki politikalar insan kaynakları yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir.

İnsan Kaynakları Politika İlkeleri

Kurumda çalışan personelin bilgi ve tecrübelerini artırmak, yeteneklerini ortaya çıkarıp bireyin kendini geliştirmesini sağlamaktadır.

Kurumda çalışan personelin çalışma hayatında gereken sorumluluğu göstermeli, iş etiği ve disipline göre hem işine hem de sosyal çevresine özenli olmalıdır.

Kurumda çalışan personelin iş hayatı konusunda motive olduğu gözlemlenerek ve şirket hedeflerine olan katkısını göz önünde bulundurarak iş düzeni veya kariyer düzeyi belirlemektedir. Çalışma performansını artırmak için etkili yöntemler kullanmaktadır.

Personelin kişiliğine ve düşüncelerine saygı duymak, haklarını korumaktadır.

Hastalık ve emeklilik güvencesini belirli yasa ve şartlara göre gerçekleştirmektedir. 

 

CV dosyanızı ekleyiniz.